Dorobek naukowy

1. ,,Opioidy czy analgezja ciągła z wyprzedzeniem w leczeniu bólu pooperacyjnego po operacjach brzusznych w materiale własnym” – II Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. 2-4 pażdziernika 1997r. Warszawa

2. ,,Przedoperacyjne zastosowanie (preemptive analgesia ) niesterydowych leków przeciwzapalnych ( NSAiD) w leczeniu bólu pooperacyjnego” – Sesja plakatowa (plakat) „Anestezja , Etyka , Sztuka „ 16.05.1998 Uniwersytet Jagielloński ( Collegium Medicum) Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

3. „Operacja przepukliny pachwinowej sposobem Shouldice” – Polski Przegląd Chirurgiczny 1998 , 70 , 898.

4. „Modyfikacja własna operacji Halsteda w leczeniu przepuklin pachwinowych” – Polski Przegląd Chirurgiczny 1998 , 70 , 906.

5. „Sposób własny operacji przepukliny pachwinowej i udowej” – Polski Przegląd Chirurgiczny 1999,71,828

6. „ Algorytm leczenia operacyjnego przepuklin pachwinowych w materiale własnym” – Polski Przegląd Chirurgiczny 2000,72,147-156

7. „200 operacji przepukliny pachwinowej sposobem własnym” – Zjazd Chirurgiczny, Przepuklina 2000-Gdańsk

8. „Zmodyfikowana operacja Shouldice w leczeniu przepuklin pachwinowych – zalety i ograniczenia metody” – Zjazd Chirurgiczny, Przepuklina 2000-Gdańsk

9. ,,Przedoperacyjne zastosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w leczeniu bólu pooperacyjnego” – Polski Merkuriusz Lekarski 2001, tom 10, Nr 55, styczeń.

10. ,,Nowy sposób otwarcia jamy brzusznej w chirurgii odbytnicy” – Polski Merkuriusz Lekarski 2001, tom 11, Nr 64, październik.

11. „Operacja przepukliny pachwinowej sposobem własnym- wyniki 500 operacji” – Chirurgia Polska 2003, tom 5, Nr 3, str. 145-153.

12. „Wyniki leczenia operacyjnego dużych przepuklin mosznowych uszypułowanym płatem powięziowym, z pozostawieniem i drenażem worka przepuklinowego” – Chirurgia Polska 2005,tom 7, Nr 1, str. 31-42.

13. „Wyniki leczenia operacyjnego przepuklin udowych uszypułowanym płatem powięziowym” – Chirurgia Polska 2005, tom 7, Nr 2, str. 85-94.

14. ,,Inguinal hernia repair with the peduncled fascial flap: a new surgical technique” – Hernia.2009Apr;13(2):161-6.Epub2008Nov2.

15. „Operacja przepukliny pachwinowej uszypułowanym płatem powięziowym — 10 lat doświadczeń” – Chirurgia Polska 2009, tom 11, Nr 1, str.13–24.

16. „Authors’ own method of diathermic thermal ablation of venous perforators – surgery with protective tumescence”  Phlebological Review 2016; 24, 4: 60-65