Przepuklina

Przepuklina pachwinowa i udowa


Przepukliny pachwinowe i udowe mają swoją specyfikę ze względu na złożoność budowy anatomicznej miejsc w których powstają i wzajemną współzależność- operacja wykonana tylko na jednej z nich nie pozostaje bez wpływu na ryzyko powstania tej drugiej. Ideą prezentowanej plastyki jest wykonanie zabiegu z likwidacją przepuklin istniejących i zabezpieczenie pozostałych miejsc gdzie mogą powstać w przyszłości, bez napięcia zszywanych tkanek i bez użycia materiałów sztucznych. W chwili obecnej prezentuję doświadczenie prawie 2500 operacji przepuklin pachwinowych i ponad 60 operacji przepuklin udowych, gdzie odsetek nawrotów nie przekracza 3%.

Technika


Wyniki